Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Bostøtte

 Har du lav inntekt og problemer med å betale boutgiftene? Da kan du ha rett til statlig bostøtte.

 

Informasjon om bostøtte på flere språk
Husbanken har laget en liten informasjonspakke om bostøtte på engelsk, tigrinsk og arabisk. «Pakken» inneholder generell informasjon om ordningen og hjelp til å fylle ut søknaden, og så har vi oversatt vedtaksbrevet søker får hvis han/hun får positivt vedtak.
 

Lenke til informasjon rette mot flyktninger fra Husbanken

 

Oppdatert: 24.11.2016 10:39
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook