Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Sykehjem

 

Tydal sykehjem består av 2 sykeavdelinger og en skjermet enhet for demente, samt arbeidsstue, kjøkken og vaskeri.

​Tydal sykehjem ligger i Ås. Sykehjemmet ble bygget i 1985, med en større ombygging  i 2003. Sykehjemmet er samlokalisert med hjemmebasert omsorg. I tilknytning til sykehjemmet ligger helsesenteret med lege, helsesøster, psykisk helsetjeneste og rehabiliteringstjeneste.


Tydal sykehjem kan gi hjelpetiltak til:
Peroner som har så store fysiske hjelpebehov at de ikke lenger kan gis forsvarlig hjelp i hjemmet.
Personer som på grunn av angst og utrygghet ikke oppnår tilfredsstillende livskvalitet ved å bo i egen bolig.
Personer som trenger utredning,og /eller behandling.
Personer som trenger rehabilitering.

 
Det tilbys opphold av forskjellig varighet:
Langtidsopphold
Korttidsopphold (utredning, rehabilitering)
Dag / nattopphold
Avlasting.
Oppdatert: 19.01.2011 09:44
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook