Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Døvetolk

 En tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede, døve eller døvblinde mennesker.
hjelpemiddelsentral.

 Er du døv, sterkt hørselshemmet eller døvblind, kan du få gratis tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gjennom NAV  

Eksempler der det kan være bruk for tolk eller tolk/ledsager kan være møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.

NAV Hjelpemiddelsentral foretar en vurdering av tolkebestillingene ut fra oppdragets art for å finne rett tolk, og eventuelt om en eller flere tolker skal tolke.
 
Kommunens ergoterapeut, Inger Rønning kan også svare på spørsmål om døvetolk. Hun kan treffes på telefon 73815802
 
 Les mere om dette her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert: 28.12.2010 11:30
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook