Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Naturvern

 

Tydal kommune har flere store og små naturvernområder. Nedenfor finner du en beskrivelse av verneområdene.

Henfallet naturreservat

Hilmo naturreservat

Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark

Stormyra naturreservat

Sylan landskapsvernområde og Sankkjølen naturreservat


Verneformen avgjør i hvor stor grad et område er båndlagt. I Norge er naturreservat den strengeste formen for områdevern som finnes, med større regulering av ferdselen enn i både et landskapsvernområde og en nasjonalpark. De ulike verneformene er nærmere beskrevet i Naturmangfoldlovens kapittel 5.
___________________________________________________________________

Kirkvold Hilde Ragnfrid.jpgI Tydal har kommunen lokalt ansvar for Henfallet, Hilmo og Stormyra naturreservat.

Det er Hilde R. Kirkvold som tar seg av dette i kommunen.
Telefon: 73 81 59 54
E-post: Hilde.Kirkvold@tydal.kommune.no 


 __________________________________________________________________

Staten har gjennom et lokalt styre ansvar for de store verneområdene. Under finner du lenker til 
 
 
Det er Marit Sophie Berger som er vereområdeforvalter for de to områdene.
 
Kontakt
Nasjonalparkforvalter Marit Sophie Berger
Kontorsted: 705-senteret, Kløftvegen 1. 7590 Tydal
Telefon: 406 17 001
Sentralbord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: 73 19 90 00.

 

Oppdatert: 14.11.2016 08:37
Tjenestebeskrivelser
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook