Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Natur og miljø
Hopp til hovedinnhold

Natur og miljø

 Tydal kommunestyre vedtok i 2003 en miljøutredning for kommunen som et grunnlag for utarbeidelse av mål og utfordringer innen kommunens miljøarbeid. Under finner du en opplisting av overordnede mål og delmål for arbeidet i kommunen.

Overordnet politikk:
  • styrke miljøvernarbeidet gjennom økt kompetanse, nye samarbeidsmåter og endret bruk av ressursene.
  • styrke det kommunale arbeidet innen arealplanlegging og naturforvaltning.
  • sikre en bærekraftig utvikling: Verne naturen og naturressursene ut i fra en langsiktig og allsidig ressursdisponering som bevarer grunnlaget for befolkningens virksomhet, helse og trivsel.
  • kartlegge ressursene og hvilke utfordringer kommunen står overfor.
  • en bærekraftig samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner.
  • sikre at aktivitetene i våre lokalsamfunn skjer innenfor naturens bæreevne både lokalt og globalt og at vi derfor ønsker å reduserer ressursforbruket og miljøbelastninger.
  • sikre at all bruk av naturressurser skal bygge på hensynet til en bærekraftig utvikling og mangfoldet i naturen.

Overordnede mål og miljøutfordringer

  Overordende mål og miljøutfordringer.pdf Les Miljøutredning for Tydal kommune 2002-2003 her

Oppdatert: 19.01.2011 12:40
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook