Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Næring - Landbruk - Jordbruk
Hopp til hovedinnhold

Jordbruk

 

Plantevernjournal

Ny plantevernforskrift trådte i kraft 1. juni 2015. I kap. 1 Innledende bestemmelser i forskriften for Regionalt miljøprogram § 3 Grunnvilkår står det at "Ved bruk av plantevernmidler er det et vilkår at foretaket oppfyller kravene til føring og oppbevaring av journal i forskrift 06.mai 2015, nr 455 om plantevernmidler, § 20 og §26, og føring og oppbevaring av register over plantevernmidler i samme forskrift, artikkel 67." Det samme gjelder også for produksjonstilskuddet, se veiledningsheftet.

For søknadsomgangen i 2015 ble det gjort unntak for kravene i § 20 og § 26 i plantevernforskriften, slik at kravet i §3 i RMP-forskriften ble regnet som oppfylt dersom kun sprøytejournal forelå. Grunnen var at bøndene ikke hadde hatt anledning til å følge opp de nye pliktene i den gjeldende vekstsesongen, og at det ikke var utarbeidet nødvendig veiledningsmateriell. Dette ble omtalt i brev av 09.07.2015 fra Landbruksdirektoratet.

Veiledningsmateriell for plantevernjournal er nå på plass. Fra og med årets søknadsomgang (2016) må derfor plantevernjournal foreligge i sin helhet for at et foretak skal være berettiget fullt RMP- og produksjonstilskudd.

Plantevernjournal skal altså inneholde:

1. Sprøytejournal

2. Journal om beskyttelse av vannmiljø (Forskrift om plantevernmidler §20)

3. Journal om integrert plantevern (Vedlegg 2 Prinsipper for integrert plantevern)

De som bruker/har autorisasjon plantevernmidler har ansvar for at regelverket for oppbevaring og bruk av plantevernmidler blir fulgt opp. De som søker om produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd har ansvar for at journal over plantevernmidler med sjekkliste er utfylt. Dette gjelder også hvis man ikke sprøyter - man skal kunne vise at man har tatt vurderingene som er nødvendig.

 

Her er lenker til noe av veiledningsmateriellet som er tilgjengelig:

- Veileder til regelverk om plantevernmidler (Mattilsynet). Veilederen tar bl.a. for seg hva plantevernjournalen skal inneholde).

- Mal og sjekklister utarbeidet av NLR:
  Plantevernjournal 2016: forside og journal
  Sjekkliste 2016: eng, potet og generelle prinsipper
  Se også nyhetssak fra NLR Innlandet

- Kulturspesifikke retningslinjer utarbeidet av NIBIO (her kommer det flere i løpet av året). Nyhetssak fra NLR

For å være berettiget fullt produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd stilles det krav om gjødselplan og journal over plantevernmidler.

 

 

 

 

 

Oppdatert: 16.06.2016 13:54
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook