Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Næring - Landbruk - Vegetasjonskartlegging
Hopp til hovedinnhold

Vegetasjonskartlegging

 

Kartlegging av utmarksbeiteressursene i Tydal ble utført av Skog og Landskap sommeren 2012. Denne viser høge beitekvaliteter i en rekke områder.

​Skog og Landskap har etter oppdrag fra Tydal kommune og landbruksnæringens lokale faglag vegetasjonskartlagt tre utplukka områder i Tydal (79km2). Dette har resultert i en rapport og kart over områdene.

Vegetasjonskartet viser registrerte kvaliteter på utmarksbeite for storfe og sau i  områdene. Vegetasjonskartet inndeles i tre kategorier: mindre godt beite, godt beite og svært godt beite.

Konklusjon:
For å ivareta beitekvaliteten må det være et høyt beitetrykk. I følge Skog og Landskap har Tydal kommune store ledige beiteareal, mye av dette med høg kvalitet. Utfordringen for beitenæringen er å utnytte utmarka optimalt for næringen, samtidig som en tar vare på ressursen på lang sikt.

 

Rapport 16/2013

Saukart

Storfekart

Vegetasjonskart

Oppdatert: 05.12.2013 13:19
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook