Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Aktuelt

 

 

Presentasjoner fra Fagkveld landbruk arrangert den 26.april 2017

på Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 i Tydal kommune

 

Bonden som gårdens viktigste ressurs - Skarstad.pdfBonden som gårdens viktigste ressurs - Skarstad.pdf

Fjellandbruksforedrag Tyda og Røros april 2017 - Skarstad.pdfFjellandbruksforedrag Tyda og Røros april 2017 - Skarstad.pdf

Nytt fagsystem pt og andre tema 2017 Røros.pdfNytt fagsystem pt og andre tema 2017 Røros.pdf

 

 

Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 23.03.2017
Her er presentasjonene:

Fellessesjon
Hvorfor nydyrking v/Trond Lund, Rørosmeieriet
Leiejord-nydyrking v/Vidar Westum, NLR
Gårdsråd v/Reinert Aakerholm, gårdbruker

Melkeku
Løsdriftsløsninger for mindre melkekvoter v/Svein-Åge Vangdal, Tine
Grovfôr-kraftfîor-optifôr; hva gir størst netto? v/Harald Volden, Tine

Storfekjøttproduksjon
God dyrevelferd v/Cecilie Mejdell, veterinærinstituttet
Erfaringer fra en gårdbruker v/Norvald Aas Solvang
Byggeløsninger for ammeku v/Øyvind Froknestad, Nortura

Sau
Erfaringer fra en gårdbruker v/Per Erik Oldertrøen
Mastitt på sau v/Grete Steihaug, veterinær
Smarte driftsløsninger til sau v/Knut Evensen, Fjøssystemer

 

 

Aktivt Fjellandbruk - Fagkveld Sau 15.11.2016
Her er presentasjonene fra fagkvelden:

Fôring av sau for best mulig resultat  v/Stig Runar Størdal
Avl på sau for best mulig resultat v/Stig Runar Størdal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landbrukstreff i Tydal 1. november 2016
Her er presentasjonene:

Hvordan få kontroll på grovfôrkvaliteten
v/Sigrid Alstad, NLR
AgriNIR - framtidas hurtiganalyse
v/Sigrid Alstad, NLR

Presentasjon av prosjektet "God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag":
Prosjektet gir muligheter for melkeprodusentene i Tydal kommune
v/ fylkesagronom Ivar Stokkan, FMST
Utviklingstrekk for melkeproduksjon i Tydal
v/Tydal kommune
God framtid på melkeproduksjonsbruk i Sør-Trøndelag
v/prosjektleder Per Morten Dalsaunet, TINE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktivt Fjellandbruk - Fagkveld Sau 21.04.2016
Her er presentasjonene fra fagkvelden:​

Lammingsforberedelser og ta best vare på lamma v/Grete Steihaug, Veterinær
Hvordan utnytte beiteperioden optimalt v/Jørgen Todnem, NIBIO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aktivt Fjellandbruk - Årskonferansen 2016
Her er presentasjonene fra konferansen:

Fellessesjon
Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv v/Harald Volden, TINE
Forsikringer i landbruket v/Reidar Tøndevoldshagen, Eika forsikring
Utmarksbeite; beitekvalitet, kapasitet og bruk v/Yngve Rekdal, NIBIO

Storfe - melkeproduksjon
Godt økonomisk resultat ved fôring av melkeku v/Harald Volden, TINE
Erfaringer fra bruksutbygging melkeku v/Olav U. Østigård, gårdbruker
Erfaringer fra Jordet Vestre v/Bjørn Jordet, gårdbruker

Storfe - kjøttproduksjon
Hvordan få til et godt økonomisk resultat? v/Elisabeth Kluften, Nortura
Saken er BIFF. På GRAS v/Trond Ivar Qvale, gårdbruker

Sau
Optimalt beite til sau v/Ragnhild Borchsenius, NLR
Erfaringer fra bruksutbygging, er det lønnsomt? v/Odd Rune Enget, gårdbruker

Beiteressurser
Beitepreferanser og fôrkvalitet i utmark v/Jørgen Todnem, NIBIO
Husdyrbeite i utmark. Korleis få best muleg resultat? v/Yngve Rekdal, NIBIO

Økologisk landbruk
Nøkler til økologisk suksess v/Rune Granås, NLR
Hvorfor økologisk? v/Embret Rønning, gårdbruker
Grasmelk i Norge? v/Harald Volden, TINE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Landbruksnytt for Tydal

September 2016

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppdatert: 22.05.2017 11:50
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook