Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Næring - Landbruk - Gårdskart
Hopp til hovedinnhold

Gårdskart

 Gårdskart på internett er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

​Gårdskart på internett er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom.

Kartene er utarbeidet av Norsk institutt for skog og landskap og er gjennom gårdskartprosessen kvalitetssikret av kommunen. Tjenesten inneholder det mest oppdaterte kartgrunnlaget som er tilgjengelig på digital form.
Hensikten med gårdskart er å gi et godt oversiktskart over landbrukseiendommen, som til enhver tid skal være oppdatert. Dette er et viktig verktøy for kommunen innen blant annet produksjonstilskudd-ordningen. Det er derfor viktig at alle typer grenser og definisjoner er korrekte. Arealene endrer seg over tid: grenser endres, enkelte områder nydyrkes, andre områder gror igjen, det kommer til nye hus og andre hus rives. Dersom eieren finner noe som er feil skal man melde ifra til kommunen for at det blir rettet opp.

Kontaktpersonene i Tydal kommune er Berit Bugten Østbyhaug og Hege Hopen Amundal.
Nedenfor finner du link til gårdkartet. Kommunenummeret for Tydal er 1665 og man må vite gårds og bruksnummer for å kunne søke opp en eiendom.

Her kan du søke opp Gårdskart

Oppdatert: 22.01.2014 13:08
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook