Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Den norske kirke

 

Den norske kirke (Dnk), tidligere også kalt statskirken, var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge.

Snarveier: Den norske kirke

Den 21. mai 2012 gjennomgikk grunnloven en revisjon, hvor kristendommen og humanismen er definert som dens verdigrunnlag. Samtidig ble statskirken erstattet av en folkekirke som finansieres av staten. Dette innebærer at kongen i statsråd ikke lenger utnevner kirkens biskoper, men at dette er et internt anliggende. Storting og regjering har heller ikke lenger noen oppsynsfunksjon – slik det tidligere var tilfelle, for å påse at kirkens teologiske læresetninger er i harmoni med norsk lov. Etter revisjonen i 2012 er ikke Norges konge lenger kirkens formelle leder. Kongen er likevel pålagt å tilhøre den norske kirke.

Oppdatert: 29.06.2015 13:55
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook