Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Krisehåndtering

 Vi har egen beredskapsplan for krisehåndetering i kommunen. Her kan du finne den sist oppdaterte beredskapsplanen for Tydal.


Tydal kommunes ansvar ved en større ulykkes- eller krisesituasjon er å bistå de ordinære innsatsorganer; politi, brann- og redningstjeneste, sykehus og sivilforsvar.

Kriseberedskap 

Skulle en katastrofelignende hendelse inntreffe kan kommunen i løpet av svært kort tid måtte sette i verk ekstraordinære tiltak. I slike tilfeller vil det ikke være mulig å følge kommunens ordinære besluttningsprosess. Kriseledelsen vil da bli etablert og tar det overordnede ansvaret for å gjennomføre de tiltak som kreves av kommunen.

Hvordan kan du få hjelp:

Henvendelse til Tydal kommunes servicekontor: tlf 73 81 59 00

Utenfor åpningstid og i helger og høytider: Legevakten i Værnesregionen tlf 74 82 60 00

Legevakten i Værnesregionen holder til på Stjørdal, adresse Kjøpmannsgata 10-12 (Gjensidigegården). Inngang på baksiden av bygget, mot E 14

Legevakta

Oppdatert: 26.06.2019 11:42
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook