Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Pasientrettigheter - Pasient- og brukerombud
Hopp til hovedinnhold

Pasient- og brukerombud

 

 

 

Pasient- og brukerombud

Pasient og brukerombudet i Sør-Trøndelag betjener 25 kommuner. Pasient- og brukerombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans i spesialisthelsetjenesten eller i den kommunale helse og sosialtjenesten.
 
 
 
Sideinnhold
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.

Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Ombudet kan gi råd, veiledning og informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan også bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

 

 

Oppdatert: 04.01.2011 14:11
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook