Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Pasientrettigheter - Individuell plan
Hopp til hovedinnhold

Individuell plan

 

Du har rett til å få utarbeidet en individuell plan hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige hjelpeapparatet.

Hensikten er at individuell plan skal bidra til å gi deg større trygghet og forutsigbarhet, avklare ansvarsforhold og sikre samordning, slik at tjenestene du mottar framstår som helhetlige og i tråd med dine egne målsettinger. Planen skal bidra til at dine behov, problemstillinger og ressurser blir retningsgivende for utforming og sammensetning av de ulike tiltak og tjenester du trenger. Planen skal sikre koordinering og samarbeid, både mellom tjenesteytere og med deg og din familie. I tillegg sikrer individuell plan en kontinuerlig oppfølging selv om en av tjenesteyterne skulle bli borte for kortere eller lengre perioder.
Oppdatert: 19.01.2011 13:09
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook