Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Tannhelsetjeneste
Hopp til hovedinnhold

Tannhelsetjeneste

 Tydal deler distriktstannlegekontor med Selbu. Lokalene i Tydal ligger i rådhuset.
Telefon Tannklinikk Tydal: 73815466
Telefon Tannklinikk Selbu: 73817281

 

DSC01514.JPG

Her kan du se når klinikken i Tydal er bemannet:

 Tannlegedager august - september 2019.pdfTannlegedager august - september 2019.pdf

Klinikken ble i 2006 oppjustert, da klinikken stod i fare for å bli nedlagt. Fylkeskommunen er ansvarlige for tannhelsetjenesten, og har jevnlig kritisk vurdering av klinikkstrukturene. De har særlig søkelys på de såkalte ambulerende klinikkene, slike som hos oss. Tydal kommune tok derfor initiativ til et møte i saken.  

Kommunen har alltid sett det som svært viktig å ha et godt lokalt tannhelsetilbud, noe som vil være særdeles viktig for skolebarna og eldre og uføre. Med den vellykkede rehabilitering som nå er fullført håper vi tydalingene kan glede seg over egen tannklinikk i mange år fremover.

 
Nytt behandlingstilbud for pasienter med grov tannbehandlingsangst.

 
Gjennom Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge IKS (TkMN IKS) er det opprettet et nytt behandlingstilbud initiert av Helsedirektoratet. Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt Norge IKS (TkMN IKS) er en institusjon eid av fylkeskommunene Møre og Romsdal, Nor-Trøndelag og Sør-
Trøndelag. Tilbudet er et behandlingstilbud til pasienter i Midt Norge som har vært utsatt for tortur, seksuelle overgrep, vold i nære
relasjoner eller har grov tannbehandlingsangst. Teamet tilbyr angstbehandling med det formålet at pasienten skal kunne motta tannbehandling på vanlig måte. Behandlingen i teamet er gratis.
Behandlingsteamet  består av psykolog, tannlege og tannhelsesekretær.

 
Hvordan komme i kontakt med teamet:
Personer over 18 år kan selv ta kontakt med behandlerteamene I de enkelte
fylkeskommunene.
Leger, tannleger, psykologer (og annet helsepersonell) som kommer i
kontakt med disse personene kan henvise til TOO-teamet.

 
I Sør –Trøndelag består TOO-teamet av:
Psykologspesialist Lena Myran .
Tannlege Geir Haukeland.
Tannhelsesekretær Gullborg Vårhus.
E-mail adr.:gullborg@tkm-n.no
Mobil: 97062354
Henvisningsadresse: Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt Norge,
Klæbuvn. 70, 7030 Trondheim.

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Oppdatert: 07.08.2019 08:40
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook