Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Habilitering og rehabilitering
Hopp til hovedinnhold

Habilitering og rehabilitering

 

Den koordinerende enheten skal bidra til å sikre helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.
Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for  arbeidet med individuell plan, og for at det blir oppnevnt koordinator for hver plan. Koordinerende enhet skal også sørge for opplæring og veiledning av koordinator. Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.
Det er koordinerende enhet som skal ha meldinger om behov for individuell plan. Koordinerende enhet har utarbeidet rutiner og prosedyrer for dette arbeidet.
 
 

Forvaltningskontoret i Værnesregionen er koordinerende enhet for både barn og voksne i  Tydal kommune.

 

Kontaktinformasjon:

Telefon: 400 31 166/952 95 970

Besøksadresse: Helsesenteret Tydal

 

​​​​​​
Oppdatert: 11.03.2019 09:56
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook