Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Fysioterapi
Hopp til hovedinnhold

Fysioterapi

 Mandag-fredag, 08.00-15.40
2.etasje Helsehuset

Merete Lien - Fysio.jpg
Bildet viser fra venstre:

Fysioterapeut Sarjana K C, psykiatrisk sykepleier Marit Uthus og

ergoterapeut Inger Bjørn


 

Sarjana K C  100% fast kommunefysioterapeut. Enhetsleder for fysio-/ ergoterapitjenesten.

Kontakt: Sarjana.K.C@tydal.kommune​  eller  på tlf. 952 95 965

 

Anne Marit Nordland Lerstad: Privatpraktiserende fysioterapeut med 40% driftstilskudd, med lokaler i Ås og Stugudal Kontakt: 934 27 535
Lokaler: 2.etasje Helsehuset. Kontortid: mandag-fredag, 08.00-15.40,
Pr. 01.01.2018 er det ikke lenger nødvendig med rekvisisjon fra lege for behandling hos fysioterapeut

Ventetiden for å komme inn til fysioterapeut avhenger av pasientpågang og prioriteringsliste. Prioriteringene foretas på bakgrunn av en faglig vurdering av tilstandens alvorlighetsgrad og tiltakets nytte for brukeren. Prioritering av henvisninger skjer i tråd med gjeldene lover, retningslinjer, forskrifter, nasjonale- og lokale føringer, og er uavhengig av bosted, kjønn og sosial status.
Betaling:
-     Fra 1. januar 2016 må alle betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel.
-     Egenandelstaket for frikort tak 2 (som gjelder fysioterapibehandling m.m.) settes til 2025 kr.
Fysioterapitjenesten kan tilby:
-        Forebygging/habitulering/rehabilitering og kurativ behandling av barn, voksne og eldre.
-        Gruppetrening for voksne i basseng og hall.
-        Aktivitetsgruppe for barn i basseng og hall.
-        Oppfølging på helsestasjon, barnehage og skole.
-        Individuell plan og ansvarsgruppe.
-        Individuell treningsveiledning på treningssenter, via frisklivssentralen.
-        Hverdagsrehabilitering.
-        Informasjon, råd og veiledning.
-        Formidling av tekniske hjelpemidler.
Oppdatert: 06.08.2018 15:28
Tjenestebeskrivelser
Aktuelle sider
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook