Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Rus- og psykisk helsetjeneste
Hopp til hovedinnhold

Rus- og psykisk helsetjeneste

 

Rus- og psykisk helsetjeneste er et kommunalt lavterskeltilbud og skal bistå slik at den som trenger det, gis mulighet til mestring, endring og realisering i eget liv.
Løsningsorientert- med brukeren i sentrum.


Vi tilbyr:
 

 • Støtte, råd, veiledning, koordinering og praktisk bistand ut fra den enkeltes   behov.
 • Oppfølging over tid.
 • Veiledning og oppfølging av pårørende
 • Motiveringssamtale og støttesamtale,- på kontoret, ved hjemmebesøk og/eller telefonkontakt
 • Miljøterapi/miljøarbeid – hjemme, ute, aktivitet
 • Skape egne tilbud-trim, lunsj, m.m. –brukernes behov styrer.
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Tilbud om IP – Individuell plan
 • Samarbeider med andre tjenester som leger, fysioterapeut, omsorg, helsesøster, barnevern, Nav, Stjørdal DPS osv.
 • Forebyggende arbeid..


Veien til oss.

 • Lavterskeltilbud = ingen terskel
 • Du selv, pårørende, lege, Nav, helsesøster eller andre kan ta kontakt med oss,
 • Ring, stikk innom eller send en henvisning
 • Taushetsplikt
 • Gratis tjeneste

Hvem er vi?
Rus – og psykisk helsetjeneste er et tverrfaglig team som består av:

 
Inger Bjørn
Inger.bjorn@tydal.kommune.no
Tfl: 95295938

Marit Uthus
Marit.uthus@tydal.kommune.no
Tfl: 90973327

Oppdatert: 21.06.2018 07:27
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook