Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Tydal legekontor
Hopp til hovedinnhold

Tydal legekontor

 

Tydal legekontor er et kommunalt legekontor.
Du finner oss på Tydal helsesenter i Ås.​

Timebestilling-/avbestilling og fornyelse av resepter:
Internett: www.besøklegen.no 
App:   CGM Legetime
Telefon:  73 81 58 40​ 
 
Vi som jobber fast på Tydal legekontor er:
• Elin Mikalsen: spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin. Fastlege.
• Eli Holden: Helsesekretær.
• Dortea Østbyhaug: Sykepleier.
• Turnuslege med praksisperioder på 6 måneder. Ny turnuslege pr. 1.mars og 1.september.

I høsthalvåret har vi også 6.års legestudenter fra NTNU.  Enkeltdager kan vi ha vikar for helsesekretæren/sykepleieren.
 
Adresse/kontaktinformasjon:
Tydal Legekontor
Jenshaugvegen 11
7590 Tydal
 
Tlf:  73815840
Fax: 73815489
E-post:  legekontoret@tydal.kommune.no (ikke personsensitiv info)
 
Åpningstider:
Mandag til fredag kl. 09.00-12.00 og 13.00-15.00.
Sykebesøk og deltagelse i tverrfaglige møter etter avtale.
 
Øyeblikkelig hjelp:
Akutt og alvorlig sykdom eller skade:  Ring 113.
I legekontorets åpningstid:   73 81 58 40
Utenom legekontorets åpningstid:   116 117, Værnesregionen legevakt.
 
Hverdager fra kl. 08-16 har lege i Tydal beredskapsvakt ved akutte tilfeller. Værnesregionen legevakt formidler kontakt ved behov

Legekontoret tilbyr nødvendige fastlegetjenester til de som har fastlege ved Tydal legekontor. Legekontoret yter også øyeblikkelig hjelp til alle andre som oppholder seg i kommunen. Fastlegebytte kan gjøres på www.helsenorge.no​ . Ved skifte av fastlege overføres ikke journalen automatisk, men gjøres på anmodning fra bruker.
 
E-kontakt:
For enkel kommunikasjon med resepsjonen. F.eks. om åpningstider, ønske om å snakke med lege på telefon, bestille blodprøvetaking.
Gå inn på besøklegen.no og velg «Kontakt resepsjon»
 
Betaling:
Kort, kontant eller ved giro, fakturagebyr 50,-. Ikke kredittkort.
Frikort dekker ikke ubenyttet time, materiellkostnader, forsendelser, attester eller girogebyr.
 
Ventetid:
Brukere skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, ut fra en medisinsk vurdering av hastegrad, normalt innen 5 virkedager.
 
Legeerklæringer, førerkortattester og andre attester besvares vanligvis innen 3 uker. Det er ønskelig at det bestilles dobbelttime ved slike henvendelser. Eventuelle egenerklæringer bør medbringes utfylt på time.
 
Henvendelser om fornying av resepter ekspederes fortløpende, og senest innen to virkedager. Legemidler kan sendes med buss fra Boots apotek Selbu til Coop Tydal eller Stugudal landhandel.
 
Kontroller:
Brukere med kroniske sykdommer som trenger regelmessig oppfølging,
må selv bestille time til kontroller. Hyppighet avtales i samråd med fastlege.
 
Oppfølging etter sykehusopphold og kontakt med andre helsetjenester:
Dersom for eksempel sykehuspoliklinikk anbefaler videre behandling hos fastlege,
må bruker selv sørge for å bestille time til fastlegen.
Ved røntgensvar som krever oppfølgning vil fastlegen ta kontakt.
 
Prøvesvar:
Dersom prøvesvar avviker fra normale verdier og det er nødvendig med tiltak,
kontaktes pasienten av legekontoret. Hvis prøvesvarene er normale, varsles brukeren ikke rutinemessig.
 
Klageadgang:
Brukeren har rett til å klage dersom en mener en ikke har fått oppfylt sine rettigheter som bruker eller at en ikke har mottatt de helsetjenestene en har krav på. Det oppfordres til å gi tilbakemelding  til legekontoret dersom dette er tilfelle, gjerne skriftlig. Klage kan også sendes direkte til Fylkesmannen i Trøndelag.
 
Oppdatert: 05.08.2019 15:19
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook