Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Diabetessykepleie
Hopp til hovedinnhold

Diabetessykepleie

 

Diabetessykepleier med videreutdanning fra høgskolen i Bergen har 10% stilling ved legekontoret. Er der ca 2 dager pr.mnd.

​Legekontoret formidler kontakt til diabetessykepleier ved behov.

 

Diabetessykepleieren kan tilby/undervise i forskjellige temaer. Dette gjelder blant annet; kosthold, bruk av blodsukkerutstyr, injeksjonsteknikker, kontroll av føtter, enkelte endringer i medisinering(insulin), samt kartlegge evt. risiko for senkomplikasjoner.

 

Diabetessykepleieren samarbeider med legen for å få et bra tilbud i diabetesomsorgen.

 

Samtidig er det viktig på huske på at diabetes er en individuell sykdom, der det er viktig at brukeren blir i fokus, og får komme med innspill og størst mulig grad selv få bestemme over seg selv og sin sykdom.

 

Jfr.St. meld 25. Mestring, muligheter og mening.

 

 

Oppdatert: 07.04.2014 14:46
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook