Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Helse - Helsetjenester - Hukommelsesteam
Hopp til hovedinnhold

Hukommelsesteam

 Tydal kommune har fra høsten 2011 opprettet hukommelsesteam. Målet for teamet er å sikre at personer med hukommelsesproblemer/demenssykdom får den hjelp de skal ha, med tidlig utredning og behandling og god oppfølging.

Vi mener det er viktig at personer med demens får informasjon om sykdommen sin så tidlig som mulig og at det tidlig gis tilbud om behandling.

I Norge i dag er det rundt 71.000 personer som har demenssykdom. En regner med at dette tallet kan nesten fordobles fram mot 2040. Regner vi med både de som er syke og deres nærmeste pårørende, er det antatt at over 350.000 personer er direkte berørt av sykdommen.
 
Ved begynnende hukommelsessvikt bør det gjøres undersøkelse og utredning. Andre sykdommer og for eksempel feilmedisinering kan gi lignende symptomer. Teamet i Tydal har laget rutiner for hvordan pasienter som meldes inn til teamet skal følges opp, slik at en sikrer at pasient og pårørende får tilbud om hjelp - og at hjelpa samordnes best mulig. Hukommelsesteamet kan blant annet hjelpe til med å få satt i verk tiltak i hjemmet, slik at den demente kan oppleve trygghet og det å mestre gjøremål på tross av sykdommen. Kommunen kan også tilby dagaktiviteter for å bidra til at demente får en meningsfull tilværelse.
 
 Vi ønsker gjennom teamets arbeid å bidra til bedre livskvalitet for demente og deres pårørende. Erfaringen er at pårørende ofte savner informasjon og noen å snakke med. Ved å henvende seg til teamet får de veiledning, og hjelp videre kan formidles.
 
Teamet i Tydal er tverrfaglig sammensatt og består av lege, sykepleier og ergoterapeut. Det er utarbeidet en informasjonsbrosjyre. Denne fås ved henvendelse til Tydal kommune.
  
 
 Hukommelsesteam.jpg
 
Kontakter:
Sykepleier Liv Kirsti Ekker  48290512
Allmennlege Elin Mikalsen   73 81 58 40
Ergoterapeut Inger Bjørn (leder)  952 95 938
 
 
Oppdatert: 07.03.2018 12:08
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook