HUNT Helseundersøkelsen i Trøndelag

HUNT Helseundersøkelsen i Trøndelag

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag utvides til hele Trøndelag og
kommer til Tydal kommune 18.oktober!

- En liten halvtimes innsats fra deg kan gi mange mennesker et bedre liv!

I oktober inviteres 260 000 trøndere i sør til å bli med i HUNT - Helseundersøkelsen i Trøndelag.  Fra 14. til 18. oktober, får alle mellom 18-75 år en SMS med invitasjon og lenke til spørreundersøkelsen. Innbyggere som er 76 år og eldre får invitasjon i posten sammen med undersøkelsen på papir.

I Tydal  kommune blir SMS med invitasjon til å delta sendt ut 18.oktober. Brev i posten til 76+ kommer i samme uke.   

Spørreskjemaet tar maks en halvtime å svare på. Det er en halvtime som kan bidra til viktig helseforskning.

Du kan få hjelp fra oss i kommunen til å besvare/levere undersøkelsen. Alle veiledere har signert taushetserklæring.

  • Frivilligsentralen har ‘HUNT-dag’ mandag 21/10 og mandag 4/11 kl. 12-14.
  • Du kan avtale tid og sted for hjelp ved å kontakte servicekontoret på tlf. 73 81 59 00 eller Frivilligsentralen på mobil 957 32 313.
  • Hjemmetjenesten og sykehjemmet kan bistå sine brukere.

Informasjon om HUNT trøndelag

Åpningstider

Servicekontoret har åpent hverdager 8.00 - 15.30

Kontakt

Servicekontoret
E-post
Telefon 73 81 59 00