Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Enheter - Teknikk og miljø - Tydal brann- og redningstjeneste - TYBRT
Hopp til hovedinnhold

Tydal brann- og redningstjeneste - TYBRT

 Tydal kommune deltar i samarbeidet; Interkommunal brannledelse Røros - Holtålen – Os –Tydal, og har felles brannledelse/overbefalsvakt med disse kommunene

Interkommunal brannsjef for Røros, Holtålen, Os og Tydal kommuner er

Frode Skogås.

Tlf. 911 77 925 / 72 41 95 08 / epost; frode.skogas@roros.kommune.no


Brann- og redningstjenesten består av to avdelinger:

Beredskapsavdeling

Beredskapsstyrken rykker ut ved melding om brann og ulykker.

Beredskapsstyrken er dimensjonert på grunnlag av nasjonal forskrift og brannordning/ROS for Tydal kommune.

Tydal brannstasjon er lokalisert i Ås og er ikke fast bemannet. De deltidsansatte i beredskapsstyrken er utstyrt med elektronisk varsling som bæres 24/7/365, og alle alarmer går ut som fullalarm til hele styrken. TYBRT har ikke faste vaktlag, det opprettes derimot dreiende vaktlag når risiko tilsier det bla. i påske- og ferietid. Beredskapen er således basert på tilfeldig oppmøte.

Brann meldes over nødnummer 110, man får da kontakt med Midt-Norge 110 sentral som i sin tur alarmerer TYBRT.

 

Leder for beredskapsavdelingen er varabrannsjef Bjørn Ivar Sevatdal.

Tlf. 476 32 552 / 72 41 94 58 / epost: bjorn.ivar.sevatdal@roros.kommune.no

Lokal brannmester her i Tydal er Øystein Bremset.

Tlf. 900 16 118 / epost; oystein.bremset@tydal.kommune.no

 

Forebyggende avdeling

Forebyggende avdeling fører tilsyn med kommunens særskilte brannobjekter og utfører feiing og tilsyn i alle bygninger med fyringsanlegg.

Brannteknisk saksbehandling, veiledning og holdningsskapende arbeid i skole og barnehage er andre sentrale arbeidsområder for denne avdelingen.

Leder for forebyggende avdeling er brannsjef Frode Skogås. Tlf. 911 77 925 / 72 41 95 08 / epost; frode.skogas@roros.kommune.no


Feiermester er Arnstein Kongshaug, tlf. 474 54 568 / epost;
arnstein.kongshaug@roros.kommune.no  

 ​

 
Oppdatert: 06.09.2018 08:57
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook