Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Kommunekassen

 Oppgaver som løses lokalt:
Kassefunksjon, registrering av fakturagrunnlag for utgående fakturaer, administrering av Næringsfondslån, rådgivning på regnskapsspørsmål og interne kontroller.

VR Fakturamottak er lokalisert i Tydal - sammen med kommunekassen
 
Vi som jobber på fakturamottak/kommunekassen er:          
  • Rita Hilmo                          Tlf.:73 81 59 40 
  • Anne Haarstad                   Tlf.: 73 81 59 45
  • Karen P. Græsli                 Tlf.: 73 81 59 42
  • Fred Kåre Fremo                Tlf.: 73 81 59 43
 
Tjenestesamarbeid
Værnesregionen: Lønn, regnskap, og innkjøp
Lønn/regnskap i Værnesregionen utfører lønn-, regnskap- og faktureringstjenester (Kommuanl fakturering/innfordring og Fakturamottak) for kommunene Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal inkl. sokn, kirkelige fellesråd, menighetsråd og interkommunalt arkiv i Trondheim.                                                                              
Innkjøp i Værnesregionen: Fem av de seks kommunene i Værnesregionen har felles innkjøpsavdeling,som ivaretar avtaler og håndterer offentlige anskaffelser (varer og tjenester inkludert IT- anskaffelser). Innkjøpssamarbeidet består pr. i dag av kommunene Tydal, Selbu, Frosta, Meråker og Stjørdal.    
Tjenestesenteret består av følgende fem enheter:
 
Regnskap: 
– lokalisert i Stjørdal – tlf. 74 83 35 60
Kontaktperson for Tydal på regnskap er: Johanne Bjørkås -
tlf. 74 83 35 44
Postadresse: postboks 133, 7501 Stjørdal
 
Kommunal Fakturering/Utgående fakturaer/Innfordring:  
– lokalisert i Stjørdal - tlf: 74 83 35 50
Spørsmål angående innholdet i regningene rettes til ansvarlig enhet i kommunen og telefonnummer er påført på regningen.
Postadresse: postboks 133, 7501 Stjørdal
 
Innkjøp/e-handel:
– lokalisert i Stjørdal – tlf. 74 83 35 00
Innkjøpskoordinator Kjetil Nyborg, tlf. 414 40 699   
Prosjektleder eHandel Hilde Fines Lund - tlf 924 46 242
Postadresse: postboks 133, 7501 Stjørdal
Lønn:  
– lokalisert i Selbu – tlf. 73 81 67 00
Kontaktperson for Tydal på lønn er: Solfrid Kildal – tlf. 73 81 67 77
E-postadresse: lonn@varnesregionen.no
Adresse: Gjelbakken 15, 7580 Selbu
 
Fakturamottak/Inngående fakturaer:  
– lokalisert i Tydal - tlf: 73 81 59 00
Adresse: Tydalsvegen 121, 7590 Tydal
 
Alle kommunene/selskap vi er fakturamottak for kan motta fakturaer i EHF (Elektronisk handelsformat), se ELMA-registeret for org.nr.(kommunens/selskapets juridiske organisasjonsnummer).          
Vi kan også motta PDF-faktura på e-post, se e-postadresse nedenfor, eller vi kan motta fakturaer pr. post.
For alle forsendelsesmåter gjelder følgende adresse og merking av faktura:
Fakturaadresse:
Navn på kommune/selskap (F.eks. Tydal kommune)
Værnesregionen Fakturamottak
Tydalsvegen 121
7590 Tydal
(husk enhet/avd. og kontaktperson)
 
Skatteoppkreveren Værnesregionen                                                       
 
Skatteoppkreveren i Værnesregionen er et samarbeid mellom kommunene Malvik, Stjørdal, Frosta, Selbu og Tydal.
 
Skatteoppkrevern i Værnesregionen
 
Skatteoppkreveren for Værnesregionen ligger i Malvik. 
Telefon: 73 97 20 00
Skatteoppkrever er Jan Erik Slind – tlf. 73 97 22 47. 
Postadresse: Værnesregionen Skatteoppkreverkontor, Postboks 51, 7551 Hommelvik
 
 
​​​​
Oppdatert: 02.04.2019 10:56
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook