Tore Evavold - Tydal kommune

Tore Evavold

Plansaker etter plan- og bygningslova:

 • dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
 • reguleringsplaner
 • kommuneplanens arealdel

Delingssaker etter plan- og bygningslova

Motorferdsel:

 • søknad om tillatelse til motorferdsel

Naturmangfold:

 • kartlegging av naturmangfold
 • bekjempelse av fremmede arter

Verneområder:

 • forvaltning av naturreservat
 • deltagelse i referansegrupper

Fiskeforvaltning

Vannforvaltning:

 • delta i planlegging og samarbeid
 • bidra til å identifisere påvirkninger osv.

Forurensning:

 • forsøpling

Klima- og energiplan:

 • veiledning av kunder/ rapportering til staten
 • oppdatering på nye bestemmelser innenfor saksfeltet
 • miljørisikoanalyse

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

 • Teknikk-og-miljø