Arne Rokkones - Tydal kommune

Arne Rokkones

  • kjøp og salg av eiendom
  • festekontrakter kommunal eiendom
  • forsikringer; bygg, eiendom og kjøretøy
  • adgangskontroll/nøkler/alarmer/sikkerhet
  • brannvern
  • el-tilsyn
  • trafikksikkerhetskontakt (trafikksikker kommune, trafikksikkerhetsplan)
  • prosjekter kommunale bygg og eiendommer
  • vedlikeholdsplanlegging kommunal eiendom

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Teknikk-og-miljø