Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Vegvedlikehold

 Tydal kommune har driftsansvar for ca. 25 km vei og p-plasser. Kommunen har i tillegg ansvaret for 5 bruer. Vårt mål er at veinettet skal fungere godt for brukerne. Vi setter pris på at du underretter oss når standarden ikke er tilfredsstillende.

Kommunale veger

Vegnavn
Lengde i km
Hilmovegen
1,928
Gresslivegen
1,678
Henmovegen
1,119
Liavegen
0,584
Bergvegen
0,954
Skultrøvegen
0,606
Husvollia - Kløfta
1,088
Løvøyvegen
2,134
Moen - Moen gård
0,087
Sponglia
0,544
Industriområde Gressli
0,260
Storekra
1,333
Langdalsvegen
0,385
Industriområde Berggårdsmyra
0,507
Kirkvollen
0,380
Myrvollvegen
0,752
Øvrige veger
3,136
SUM
17,475
 

Tilskuddsordning til private veier.

Du kan søke om tilskudd til drift og vedlikehold av private veger med fast bosetting eller næringstilknytning i henhold til vedtatte retningslinjer. Tilskuddet er fastsatt til kr 7,- pr lengdemeter veg som er lengere enn 100 m. Søknadfrist er 15. oktober og vil bli kunngjort på vår hjemmeside, facebook og Selbyggen. Søknader innkommet etter fristens utløp vil ikke bli behandlet.

Lenke til søknadskjema

Oppdatert: 02.12.2016 11:22
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook