Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Tinglysing

 

Her finner du informasjon om tinglysing og hvordan du skal gå fram ved kjøp og salg av eiendom.

Sjekkliste ved tinglysing

Tinglysing - Statens kartverk

Skjøte og hjemmelserklæring - nedlastning

Blanketter fra Brønnøysundregistrene

Dokumentavgift

Bestilling av grunnboksutskrift

 

Hva er tinglysning?
Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Det er mange ulike dokumenter som er tinglyst og innført i pantebøkene.

Tinglysing av fast eiendom skjer i et register som kalles Grunnboka. Her registreres opplysninger om eiendommene, blant annet kjøp, salg, utleie og pantsettelse. Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom, kan tinglyses.
 
Hvorfor bør jeg tinglyse?
Formålet med tinglysing er å skape rettsvern for rettigheter i fast eiendom.
Ved omsetning av faste eiendommer og pantsetting av eiendommene innhentes opplysninger i Grunnboka om eiere og heftelser.
 
Hva står i Grunnboka?
Alle eiendommer i Norge har et gårdsnummer og et bruksnummer. I Grunnboka står det hvem som eier en eiendom, og hvilke heftelser som er registrert på eiendommen. Heftelser kan for eksempel være lån, veirettigheter eller byggeforbud.
 
Hvor tinglyser jeg?
I mars 2004 startet overføring av tinglysing fra tingrettene til Statens kartverk i Hønefoss. For mer informasjon kontakt Statens Kartverk, Tinglysningstelefon 32 11 88 00 (kl. 0800 - 1400).

 

Oppdatert: 22.01.2016 10:48
Aktuelle sider
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook