Krav om sammenslåing/Matrikkelføring skjer på eget skjema