Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Krisesenter

 

Tydal kommune har inngått samarbeidsavtale med krisesentret i Nord-Trøndelag.

Krisesenteret ligger i Verdal. Senteret gir et tilbud til kvinner og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Senteret har også telefontilbud til menn.

Krisesentret har:

  • heldøgns, helårs tilbud om råd og veiledning pr telefon
  • dagtilbud/samtaletilbud
  • midlertidig botilbud
  • oppfølging i reetableringsfasen​

Kontaktinformasjon til krisesentret i Verdal Nord-Trøndelag:

Nord-Trøndelag Krisesenter, Verdal 74 07 77 10
krverdal@online.no


Link til  Krisesenteret i Nord-Trøndelag


Veileder Krisesenterloven 1-2015 (web).pdfVeileder Krisesenterloven 1-2015 (web).pdf


Informasjon fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   Bufetat 

Norsk Krisesenterforbund   NOK

Oppdatert: 26.03.2015 15:10
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook