Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Barn og familie - Tydal barnehage - Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Hopp til hovedinnhold

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage

 

Søknadsfrist 1.juni 2019

Søknadsfrist 1. juni 2019 for reduksjon i foreldrebetaling fra 1.august 2019.

Søknader innkommet etter 1. juni til 1. august vil gjelde fra september 2019.

Deretter påfølgende måned, med søknadsfrist 15. pr.måned.

 

To nasjonale ordninger for reduksjon av foreldrebetalingen gjelder.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I 2019 gjelder redusert foreldrebetaling for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 541 500 kroner per år.

De har også rett på 20 timer gratis opphold dersom de har 3-, 4- og 5- åringer i barnehage.

Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

 

Det må søkes hvert år, søknadsfrist for å få redusert foreldrebetaling fra august 2019 er 1. juni.

 

Hvilke inntekter skal regnes med?​

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. For barn som har delt bosted, skal inntekten beregnes fra husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad.

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

 

ALLE MÅ SØKE PÅ NYTT FOR BARNEHAGEÅRET 2019/20.

SØKNADSFRIST 1. JUNI HUSK DOKUMENTASJON.

 

Har du ikke skattemelding?

Dersom du ikke kan legge frem skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan du legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen vil foreta en skjønnsmessig vurdering av hva vi skal be om som dokumentasjon og hvordan vi skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.

Bekreftelse og dokumentasjon på ovennevnte forhold må legges ved søknaden før behandling kan finne sted.​

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kr.

Regjeringa utvider gratis kjernetid til å gjelde for 2-åringar fra 1. august 2019.

Lenke til søknadsskjema

 

 

Oppdatert: 08.02.2019 13:45
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook