Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Foreldrepenger

 

Mor og far kan få foreldrepengar ved fødsel og ved adopsjon av barn under 15 år.

Snarveier: Foreldrepenger
Du kan tjene opp foreldrepenger ved å være i arbeid med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før du skal ha foreldrepenger. Likestilt
med å ha væte i arbeid er perioder med sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon, pleiepenger, dagpenger under arbeidsledighet, arbeidsavklaringspenger, dagpenger ved militær- og
siviltjeneste, lønn under utdannings permisjon eller etterlønn fra arbeidsgiver.
Oppdatert: 17.12.2010 07:41
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook