Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Arbeid - Inntekt - Feriepenger
Hopp til hovedinnhold

Feriepenger

 

Snarveier: Ferieloven
Feriepenger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er utbetalt i opptjeningsåret. Som arbeidsvederlag regnes ikke utbetalinger som gjelder dekning av utgifter til bilhold, kost, losji o l.
 Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret.
Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget.
Oppdatert: 14.12.2010 13:07
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook