Viktig informasjon om coronaviruset

Viktig informasjon om coronaviruset

Et nytt coronavirus  forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker.

I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men helsedirektoratet regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Forhindre smitte

Helsedirektoratet ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende. 
Vedlagt er viktig hygieneinformasjon til alle innbyggere, personer som kommer til Norge, og personer som jobber i kontakt med turister og øvrige reisende.

  • plakat som henvender seg til reisende på tre språk: PNG  PDF
  • informasjon som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som kommer til landet nynorsk bokmål
  • generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte nynorsk bokmål

Helsedirektoratets informasjonsmateriell i flere formater og målformer