Velkommen til ALLEMED-dugnad

Velkommen til ALLEMED-dugnad

Mandag 9. november i Tydal kulturhus

“Man merker egentlig ikke så mye til at ikke alle får deltatt på fritidsaktiviteter. De som ikke får vært med snakker ikke om det og sier at de ikke vil, selv om de egentlig vil” Jente, 14 år.

Hva kan du gjøre for å få alle med?

Alle barn har rett til en god oppvekst med en meningsfull fritid der de opplever mestring, fellesskap og møter venner. Dessverre opplever stadig flere barn å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter og bli stående på sidelinjen på grunn av ulike barrierer. Økonomi kan være en slik barriere. Andelen av barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er økende. Slik er det også i vår kommune, der 7,6 % av barna vokser opp i barnefattigdom.
 
Skal alle våre barn få oppfylt retten til lek og fritid, må vi legge våre gode krefter sammen. Frivilligheten og kommunen er begge lokale miljøbyggere, og gjennom å samarbeide kan vi gjøre en forskjell for våre barn, her og nå. Du får denne invitasjonen fordi du er med i en organisasjon som tilbyr aktiviteter i Tydal, eller fordi du i arbeidssammenheng er tett på barn og unge. Derfor inviterer vi deg med på en dugnad, som kan bidra til at alle barn og unge får en mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
 
I dugnaden bruker vi dialogverktøyet ALLEMED for å skape diskusjon, bevissthet og finne løsninger. ALLEMED er verktøy utviklet for å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge, og øke inkludering av disse barna.
 

Når og hvor

Dato og tidspunkt: Mandag 9.november 2020, kl. 17:30-20:30.
Sted: Tydal kulturhus
 

Påmelding

Du kan melde deg på til Tove Storhaug: Tove.Storhaug@selbu.kommune.no innen 25.10.2020

Arrangør

Oddveig Martine Rotvold e-post: Oddveig.Martine.Rotvold@tydal.kommune.no
Leder for Frivilligsentralen i Tydal


Mona Moan Lien e-post: Mona.Moan.Lien@tydal.kommune.no
Sektorleder oppvekst Tydal kommune


Tove Storhaug e-post: Tove.Storhaug@selbu.kommune.no
SLT-koordinator

Ta gjerne kontakt med en av oss om du lurer på noe.
 
 

 

 
Logo allemed - Klikk for stort bilde