Varsel om stenging av snøscooterløyper 3.5.2024 - Tydal kommune

Varsel om stenging av snøscooterløyper 3.5.2024

Varsel om stenging av snøscooterløyper 3.5.2024

Alle snøscooterløyper er stengt fra og med fredag 3.5.2024.  Løype til Esand avsluttes for sesongen på grunn av for lite snø.

Løyper til og fra Esand er åpen tom 2.5.2024

  • Parkeringsplass Sellisjøen - Parkeringsplass OlPersbakken. Åpen t.o.m 2.5.2024
  • Østby - Esandsjøen. Åpen t.o.m 2.5.2024