Varsel om saksbehandlingstid i ferieperioden - Tydal kommune

Varsel om saksbehandlingstid i ferieperioden

Varsel om saksbehandlingstid i ferieperioden

På grunn av ferieavvikling i Tydal kommune, vil det måtte påregnes noe mer saksbehandlingstid i tidsrommet juli og august