Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Moheim camping

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Moheim camping

Frist for skriftlig uttalelse uke 44 2019

I henhold til plan- og bygningslovens §12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for Moheim Camping, Stugudalen  i Tydal kommune.​

Innspill sendes helst pr. e-post til adressen: geotydal@tydalsnett.no eller eventuelt pr. post til: GeoTydal AS, postboks 4, 7591 Tydal​

Kartpunkt