Varsel om elgmerking i Trøndelag - Tydal kommune

Varsel om elgmerking i Trøndelag

Varsel om elgmerking i Trøndelag

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter.

Arbeidet vil kunne foregå i kommunene  Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros. Aktiviteten vil i stor grad foregå i tilknytning til elg vi allerede har merket tidligere år (www.dyreposisjoner.no).  Grunneiere som ikke ønsker at helikopter skal lande på sine eiendommer bes vennligst om skriftlig underrette undertegnede så snart som mulig. Kart inntegnet eiendommen eller gårds- og bruksnummer må vedlegges.

Norsk institutt for naturforskning

christer.rolandsen@nina.no

v/ Christer M. Rolandsen

Postboks 5685 Torgard

7485 Trondheim"