Vann- og avløpsgebyrer 2. halvår 2022 - Tydal kommune

Vann- og avløpsgebyrer 2. halvår 2022

Vann- og avløpsgebyrer 2. halvår 2022

Gebyrer for 2. halvår blir lik de som er for 1. halvår

Bakgrunnen for at det ble vedtatt andre gebyrer for 2. halvår skyldes ny forskrift for vann- og avløp som ble vedtatt i kommunestyret i sak 61/21 den 21.10.21

I annen sak redegjøres det for at forskriften ikke kan iverksettes da leverandøren av vannmålere ikke kan levere tilstrekkelig antall før i mai 2023. I denne saken foreslås det at ikrafttreden av forskriften utsettes til 01.01.24. Det innebærer at det må fastsettes vann- og avløpsgebyrer for 2. halvår 2022

Ikrafttredelse av den nye forskriften og nye vann- og avløpsgebyrer må skje samtidig. Ellers vil det kunne påvirke selvkostregnskapet og gi utilsiktede virkninger. For å unngå det må vann- og avløpsgebyrene som er vedtatt for 1. halvår også gjøres gjeldende for 2. halvår