Valgprotokoller for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 - Tydal kommune

Valgprotokoller for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 - Tydal kommune

Valgprotokoller for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 - Tydal kommune

Opptelling av stemmesedler ble ferdig 12.9.2023 kl. 17.40. Valgresultatene kan du lese her. 

Kommunestyrevalget 2023. Valgprotokoll for valgstyret i Tydal kommune (PDF, 5 MB)

Fylkestingsvalget 2023. Valgprotokoll for valgstyret i Tydal kommune (PDF, 5 MB)