Vaksinasjon 16-74 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp - Tydal kommune

Vaksinasjon 16 - 74 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Vaksinasjon 16 - 74 år med sykdommer eller tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

Er du innbygger i Tydal, over 16 år, har en av sykdommene/tilstandene i listen under, og har ennå ikke blitt tilbudt vaksine? Da ber vi deg om ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 så fort som mulig.

• organtransplantasjon

• immunsvikt

• hematologisk kreftsykdom siste fem år 

• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

• kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon