Utbygging av fiber - strekningen Lian - Aune - Græsli - Tydal kommune

Utbygging av fiber - strekningen Lian - Aune - Græsli

Utbygging av fiber - strekningen Lian - Aune - Græsli

Tydal kommune har søkt om Nkom-midler for utvikling av bredbånd i Tydal, og det er fylkeskommunen som administrerer ordningen.

Strekningen Lian-Aune-Græsli er nå klar for utbygging, og det er Telenor som er utbygger.

Ønsker du mer informasjon om tilbudet så kan du gå inn på Telenor sine sider og se hvilke tilbud som gjelder for din eiendom. 

https://www.telenor.no/privat/internett/bestill/