Tydal på kartet - trimpoeng - Tydal kommune

Tydal på kartet - trimpoeng

Tydal på kartet - trimpoeng

Vinterens utgave av Tydal på kartet er avsluttet (01.11.21– 30.04.22).

 Vi har trukket ut 5 vinnere blant alle deltagerne. I tillegg er det premie til den deltageren som har besøkt flest ulike turmål.

 Vinnere av uttrekkspremier (gavekort på bygdas dagligvarebutikker verdi kr. 1000):

  • Olav Krokstad                                                              
  • Olav Røddesnes
  • Siri Stuesjø
  • Unni Veiseth
  • Eli Sundal

Flest ulike turmål (gavekort på Coop Tydal verdi kr 500,-):

1 person besøkte 63 av 63 turmål.

Premie går til: 

  • John Paulsby

Premiene kan hentes i servicekontoret (ev. annet etter avtale).

Vi ser at konkurransen engasjerer mange og antall turer holder seg stabil for hver sesong. Det er veldig positivt sett fra et folkehelseperspektiv. Vi kommer tilbake med ny konkurranse neste vinter og ønsker deg velkommen til å delta også da. I sommer anbefaler vi Tydal idrettslags `Stolpejakten`.