Tydal legekontor åpningstider og kontaktinformasjon

Tydal legekontor åpningstider og kontaktinformasjon

Tydal legekontor informerer om åpningstider, prioriteringer, kontaktinformasjon og anbefaling om elektronisk kommunikasjon med lege og forkontor

Tydal legekontor er som vanlig betjent på dagtid mellom kl. 08.00 til 16.00, mandag til fredag. Telefontid mellom kl. 09.00 og 12.00 og kl. 13.00 og 15.00.

Alle pasienter bes ringe for avklaring av sykdomstilstand og evt. timeavtale

Selv om vi nå står overfor en utfordrende situasjon med korona-smitte, er det viktig at personer som har behov for legehjelp eller avklaring fra lege, tar kontakt med legekontor og legevakt som tidligere, uavhengig av om henvendelsen gjelder korona-smitte eller ikke. Legevakt eller legekontor vil ut i fra problemstilling og sykdomstilstand, vurdere hvordan legekonsultasjoner og medisinsk oppfølging best kan i varetas.

Elektronisk kontakt med legekontor

 

  • Det er også mulig å fornye reseptene dine via Helsenorge. Dette bør også gjøres i god tid da det kan ta inntil fem dager før legen får signert resepten (noe som for øvrig også gjelder når man fornyer resept via telefon).

E-kontakt for kommunikasjon med forkontoret om. f.eks. åpningstider, ønske om å snakke med lege på telefon, bestille blodprøvetaking etc. Logg på med din elektroniske id på www.helsenorge.no

Har du problemer med å finne ut hvordan du logger inn på www.helsenorge.no med din elektroniske id, kan du ringe servicekontoret ved Tydal rådhus for teknisk hjelp på telefon 73 81 59 00.

 

Telefonnummer du kan ringe ved behov for hjelp:

  • 113 - medisinsk nødtelefon; Akutt og alvorlig sykdom eller skade. Døgnåpen telefon.
  • 116 117 - Værnesregionen legevakt. Døgnåpen telefon.
  • 73 81 58 40 - Tydal legekontor.
    Telefonen er åpen kl. 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00.mandag til fredag.
  • 815 55 015 – Informasjonstelefon for spørsmål om korona. Døgnåpen telefon.