Tydal legekontor åpningstider og kontaktinformasjon

Tydal legekontor åpningstider og kontaktinformasjon

Tydal legekontor informerer om åpningstider, prioriteringer, kontaktinformasjon og anbefaling om elektronisk kommunikasjon med lege og forkontor

Tydal legekontor er som vanlig betjent på dagtid mellom kl. 08.00 til 16.00, mandag til fredag. Telefontid mellom kl. 09.00 og 12.00 og kl. 13.00 og 15.00.

På grunn av smittevernhensyn, er ytterdøren til legekontoret stengt. Alle pasienter bes derfor ringe for avklaring av sykdomstilstand og evt. timeavtale

Selv om vi nå står overfor en utfordrende situasjon med korona-smitte, er det viktig at personer som har behov for legehjelp eller avklaring fra lege, tar kontakt med legekontor og legevakt som tidligere, uavhengig av om henvendelsen gjelder korona-smitte eller ikke. Legevakt eller legekontor vil ut i fra problemstilling og sykdomstilstand, vurdere hvordan legekonsultasjoner og medisinsk oppfølging best kan i varetas.

Elektronisk kontakt med legekontor

Så fremt henvendelsen ikke gjelder øyeblikkelig hjelp og akuttsituasjoner, eller krever fysisk oppmøte av annen årsak, oppfordres pasienter og pårørende til å bruke elektronisk kontakt og kommunikasjon med Tydal legekontor. Legekonsultasjoner via nett og video, gjør at pasienter kan i varetas på en god, men mindre smitteutsatt måte.

Tydal legekontor tilbyr:

E-kontakt for kommunikasjon med forkontoret om. f.eks. åpningstider, ønske om å snakke med lege på telefon, bestille blodprøvetaking etc. Logg på med din elektroniske id på www.helsenorge.no

E-konsultasjon, som er en legetime som gjennomføres via nettet. Logg på med din elektroniske id på www.helsenorge.no

Har du problemer med å finne ut hvordan du logger inn på www.helsenorge.no med din elektroniske id, kan du ringe servicekontoret ved Tydal rådhus for teknisk hjelp på telefon 73 81 59 00.

Videokonsultasjon, som er en legetime som foregår via videokonferanse. Tjenesten leveres av Norsk Helsenett, og skal derfor være kvalitetssikret i forhold til informasjonssikkerhet. Kontakt legekontoret på telefon eller e-kontakt for avtale om tidspunkt for videokonsultasjon. Når du har time, kobler du deg opp via smart-telefon, PC eller nettbrett ved å gjøre følgende:

 1. Gå inn på join.nhn.no
 2. Skriv inn navnet ditt
 3. Tillat å bruke kamera og mikrofon
 4. Trykk på "guest"
 5. Trykk på videokamera (grønn knapp)
 6. Tast inn nr. 992402 (for dr. Elin Mikalsen) eller nr. 992401 (for dr. Even Overskaug)
 7. Trykk på videokamera (grønn knapp)
 8. Trykk på «Bli med»

Du betaler vanlig egenandel og fakturagebyr for e-konsultasjon og videokonsultasjon.

Telefonnummer du kan ringe ved behov for hjelp:

 • 113 - medisinsk nødtelefon; Akutt og alvorlig sykdom eller skade. Døgnåpen telefon.
 • 116 117 - Værnesregionen legevakt. Døgnåpen telefon.
 • 73 81 58 40 - Tydal legekontor.
  Telefonen er åpen kl. 09.00 til 12.00 og 13.00 til 15.00.mandag til fredag.
 • 815 55 015 – Informasjonstelefon for spørsmål om korona. Døgnåpen telefon.