Kulturpris 2023 - Tydal kommune

Tydal kommunes kulturpris -2023

Tydal kommunes kulturpris -2023

Hvert fjerde år deler Tydal kommune ut kulturpris (jfr. vedtak fattet i 1983).

Kulturprisen for 2023 vil bli delt ut i løpet av første halvår 2024.

Kriteriene for tildeling: «Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, samarbeidspartnere, lag, foreninger eller institusjoner som har tilknytning til kommunen og som har gjort seg fordelaktig bemerket innenfor områder som omfattes av det utvida kulturbegrepet.»

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan sende inn forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet og sendt Tydal kommune, merket «Kulturpris 2023».

Frist for å sende inn forslag

Fredag 15.desember 2023

Du kan sende inn forslag slik:

Post: Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

E-post: postmottak@tydal.kommune.no

Edialog