Tydal kommunes idrettsstipend - Tydal kommune

Tydal kommunes idrettsstipend

Tydal kommunes idrettsstipend

Tydal kommune vedtok 18.12.2002 at det skal deles ut et kommunalt idrettsstipend annethvert år. Både enkeltpersoner og lag/klubber kan sende inn forslag på aktuelle kandidater, i tillegg til at kandidater selv kan sende inn søknad. 

Forslagene/søknadene må være begrunnet og sendt Tydal kommune, merket ‘Idrettsstipend 2023’,  

Frist for å sende inn forslag

Fredag 15.desember 2023

Du kan sende inn forslag slik:

Post: Tydalsvegen 125, 7590 Tydal

E-post: postmottak@tydal.kommune.no

Edialog

Statutter for Tydal kommunes idrettsstipend (PDF, 184 kB)