Tydal kommunes idrettsstipend 2021 - Tydal kommune

Tydal kommunes idrettsstipend 2021

Tydal kommunes idrettsstipend 2021

Tydal kommune vedtok 18.12.2002 at det skal deles ut et kommunalt idrettsstipend annethvert år. Dersom det finnes en verdig søker eller kandidat deles prisen ut på siste kommunestyremøte før jul. Både enkeltpersoner og lag/klubber kan sende inn forslag på aktuelle kandidater, i tillegg til at kandidater selv kan sende inn søknad.

Forslagene/søknadene må være begrunnet og sendt Tydal kommune, merket ‘Idrettsstipend 2021’, innen fredag 1. oktober 2021.

Statutter for tildeling er som følger:
Tydal kommunes idrettsstipend har som formål å gi inspirasjon og støtte til unge og lovende idrettsutøvere fra eller med tilknytning til Tydal.

 • Utøveren må være, eller ha vært utøver for en klubb i Tydal, slik at en forankring mot det lokale idrettsmiljøet er tilstede.
 • Utøvers idrettsgren må være tilsluttet Norges idrettsforbund eller Det frivillige skyttervesen.
 • Stipendet kan deles ut til en eller flere lokale idrettsutøvere som har markert seg lokalt og på kretsnivå. Utøverens fremgang og utvikling mot toppnivå skal vektlegges. Tildeling skjer til utøvere fra 16 år og oppover.
 • Utøvere innenfor lagidrett skal vurderes på lik linje med individuelle utøvere.
 • Et helt lag kan oppnå stipendet.
 • Stipendet kan kun gis én gang til samme utøver innen en femårsperiode.
 • Bedrifts- og veteranidrett gis ikke adgang til stipendet.
 • Utvalg miljø og samfunn (UMS) tildeler stipendet etter innstilling fra Tydal idrettsråd.
 • Utlysning vil bli kunngjort i lokale medier, og på kommunens hjemme- og Facebook sider.
 • Lag/klubber og enkeltpersoner har adgang til å komme med forslag til kandidater.
 • Tildeling skjer annethvert år (oddetallsår). Prisen deles ut av ordfører på siste kommunestyremøte før jul, hvis dette passer utøveren. Det kan avtales en dato i tilknytning til et kommunestyremøte eller lokalt arrangement.


Forslags-/søknadsfrist settes til 1. oktober, det året stipendet skal deles ut.