Tydal Barne- og ungdomsskole, informasjon om endret smittevernnivå og skoleskyss

Tydal Barne- og ungdomsskole, informasjon om endret smittevernnivå og skoleskyss

Informasjon fra Tydal barne- og ungdomsskole angående endret smittevernnivå og skoleskyss er nå lagt ut på skolens hjemmeside.

Du finner veien dit via Tydal kommunes temaside om Korona