Trygghetsuka

Trygghetsuka

Som et ledd i arbeidet med handlingsplan Vold i nære relasjoner, arrangeres Trygghetsuka i uke 48. På grunn av covid-19 er programmet lagt opp til at mye kan følges digitalt. Målet er å øke kompetansen om Vold i nære relasjoner til alle i kommunen.

Du er invitert til Trygghetsuka 2020. Formålet med uka er å øke innbyggere, ansattes og frivilliges bevissthet og kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser. Trygghetsuka er felles for alle kommunene i Værnesregionen, og er et samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag. Trygghetsuka er et ledd i kommunenes arbeid med å bekjempe vold i nære relasjoner, og er også et av tiltakene i den lokale handlingsplanen. Formålet med planen er å forene alle gode krefter og samordne kunnskap og tiltak slik at vi blir i best mulig stand til å forebygge, oppdage og handle.

 

Program (PDF, 751 kB)

Foredragene kan følges digitalt.

Dersom du lurer på noe – ta kontakt med en av oss i arbeidsgruppa.

Velkommen til deltakelse på den første Trygghetsuka i Værnesregionen!!

 

Hilsen arbeidsgruppa

Eva Eilertsen, Meråker kommune 

Tove Storhaug, Selbu og Tydal kommune

Anna Kristina Wahlstrøm, Frosta kommune

Kari Christensen, Stjørdal kommune