Trafikksikkerhet - Tydal kommune

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Tydal kommune ønsker innspill på trafikksikkerhetstiltak ved og på offentlig veg i Tydal.

Som et tiltak for å bedre trafikksikkerheten for alle som ferdes på og langsmed offentlig veg inviteres lag og foreninger, skole, barnehage, privatpersoner og andre til å komme med innspill på trafikksikkerhet.

Det kan være både fysiske og organisatoriske tiltak. Organisatoriske tiltak kan være trafikkopplæring og holdningsskapende adferd m.m. Fysiske tiltak kan være fartshumper, gangveg, belysning, bedring av siktforhold, rydding av skog m.m.

Forslag vil bli behandlet av kommunens trafikksikkerhetsutvalg og tiltak som utvalget finner som relevante vil bli tatt inn i kommunens trafikksikkerhetsplan.

 

Innspill merkes ‘’Trafikksikkerhetstiltak’’ og sendes til:

Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal.

eller epost: postmottak@tydal.kommune.no

Trafikksikkerhetsplan Tydal kommune